1. Inicio
  2. /
  3. protozoos

protozoos

  1. Inicio
  2. /
  3. protozoos
« Back to Glossary Index

Son organismos microscópicos, unicelulares protoctistaheterótrofosfagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos.

« volver